Archive by Author

Ben weer home

27 okt

Beste piepels all over the wereld we benne weer thuus en ja ook deze keer weer met hindernissen maar dat zulle de typemugskes wel doen komende dagen of zo niet vraag het hun dan effekens te doen. Voor de lezers van mijnes blog lijkt deze tekst wel vreemd maar Albertje heeft een uitstappie gemaakt naar Kentukkie en de verhaaltjes van mij en de typemugskes staan op https://kentucky2010.wordpress.com. Voor de lezers van de kentukkie blog ik heb ook mijn eigenste blogske http://albert.nieuwenoord.nl/ waar ik regelmatig mijn verhaaltjes schrijf en gullie kenne meemaake wat ik meemaak in mijnes turbolente leven. Afijn effekens terug naar de reiseinde, na een superweekend in New York waar ze trouwens 24 op 24 leefe mot er wel wat van men hart. Wat een kolereherrie maake dei guppe daar dag en nacht elk autootje is uitgerust met een claxon in het stuur die bij elke beweging van het stuur automatisch een toeter laat hoore. Daarbij opgeteld de nodige nooddiensten die bij het koffie haale al hun toeters en belle laate rinkele. Daarbij komt door elke straat ’s nacht een vuilnisauto met daarbij enkele medewerkers die de nacht omgedraaid hebbe voor de dag en dus vrolijk lallend en tierend en smijtend door de straate gaan. Zakke met lege flesse smijte ze van ver al in de bak en dat geeft veel lawaai, ook hebbe de transporteurs daar geluidsarme vloere en laadkleppe nodig want wat in nederland al verplicht is zou daar ook voor die arme kaantjes en hun bezoekers ook moete gelde. Dan alle auto’s nog millieu vriendelijk maake en je hebt een super schoone en stille stad maar ja al die kolerherrie heeft ook weer zijn charmes. Gelukkig ben ik weer terug in Beesden is het rustig geen files meer voor de deur want ze hebbe de A2 eindelijk klaar en mijnes buurman staat niet op de deur te kloppe of hij de bezem mag pakke pffff eindelijk rust er word geen koppie suiker meer geleend geen vraag meer om technische hulp pf ik heb vakantie nu.

Hahaha ieder denkt nu dat ik het zwaar heb gehad daar maar das nie waar hoor ons Jantje was erg hendig bij het in en uitladen van koffers en tassen zo erg dat hij bij het hotel een koffer van een old lady meegepakt had en ingeladen had in de taxi. Onderweg naar de plain werden we gebeld door de hotel manger die ons vroeg of we neit een extra koffer bij ons hadde en ons klein Jantje werd rood leed aan de ziekte van Ton die tijdens de reis altijd de schuld kreeg en stamelde de onderboxjes van de old lady rooke zo lekker. Dus beste old lady lezers hier stuur uwes schoone onderbox naar ons Jantje het adres is te vinden op internet zoek maar op klein Jantje zag eens onderboxjes hange. De vlucht van Newark/ london was ontspanne en ik heb zelfs geslaape in de plain in london was men vergeete dat we kwaame en mochte we met et bussie terug naar de plain aankomstbalie. Na een lange wandeling door het gebouw waar je gecontroleerd word of je tijdens de vlucht kans gezien heb om wapens en bomme over te pakke mochte we in de plain naar schipjeshol. Weer in een bussie want de aanlegslurf was bezet in de plain gestapt een uurtje in de lucht en weer naar beneede koffertjes gepakt en naar buite voor de taxi. En jawel hoor weer was het fout gegaan er stond een luxe waage te wachtte het meissie van de taxi boos en belde haar werkgever die in paniek een groter bussie zond waar alles inkon. Omdat het op de heenreis ook fout was gegaan hoefde we maar 85 euro te betaale en nu het weer fout ging nog maar 60 dus ik teege die chauffeur gezegt dat hij eerst nog maar een rondje most doen zodat de prijs nog verder zou zakke maar dat mocht niet baate.

Nu thuis weer aan de gewoone dinge en ga me opmaake voor de spanje trip want Mootjes kleertjes motte verzonde worde naar et nu warme Spanje en dat mag ikkus lekker doen want ikkus ben aan vakantie toe.

Ik bien weer home dus allemaal de garoete en bedankt voor de vele reacties die ik niet mocht ontvange omdat er internet probleeme waare dus alle maal de balle ik bien weg garoet van Albertje Kretiek Himself

Advertenties

Gelukt

21 okt

Vandaag donderdag dan zijn we de woonwagens eze inlevere bij de verhuurder die niet blij was dat we die dingen terugbrachte we hadde ze mooge achterlaate op de junkjard zei ze met een big smile. Et vrouwke die er was hadde wij al eerder ontmoet tijdens de voorjaarsreis en had ze verheugd op het feit dat Albertje en zijne Frau langs zoude koome. Toen we de wagens ophaalde wist ze al van onze bezorgtheid en had tegen de toen aanwezige doosjes gezegt goed hun best te doen want zij moest een paar daagjes weg. Alleen weten de toen plaatselijke doosje niet wat de eissen waren van een gemiddelde woonwage bewoner. Mis communicatie laten we maar zegge en liep der kleine beentjes uut het lijkf om nu echt alles te noteere en wilde mij wel als techneut in haares team. Amehoela ik mocht nog met de andere mee naar New York aan zee.

Dus snel de vracht aan koffers gelost en in een taxi gepropt het ging er net in want ook de strings van ons Anita moste natuurlijk mee die van ons Jan lagen al in de waage want als er dan één snel is om ergens te koome dan is het ons Jantje wel. In de taxi zat hij al in het midde voor te geniete van de reis downtown we mochte naast hem plaats neeme of te wel Anita aan de rechterkant van hem en ikkus als tegen hanger aan de linkerkant. Onderweg viel hij steeds om van verbazing en door effekens aan het oortje te trekke brachte we hem omste beurte weer recht. Na al de troep te hebbe uitgelaade zijn we het hotel ingewandeld en ik mot eerlijk zegge een super hoteleke hoor met stromend water uut de kraan behalve zaterdags van 9 tot 13 uur dus dan vroeg uut de veere om plasbuis en beregat in het zeepie te zette. Na het achterlaate van wat vocht zijn we in het restaurant neffe het hotel die met dezelfde lift is te bereike een happie weeze bunkere. Met als afspraak dat we na de hamburger en een potje bier een tukkie zoude gaan doen. Kijk dat gaat hier best een lekker bed een tof plekkie en teege de brandweerbuure gezegt effekens stil voorbij te koome als er brand is of zo.

Alleen hebbe die manne en vrouwe geen kaas gegeete van hendigheid en moste een paar keer onze straat vulle met een luchthoorn en een soort sirene terwijl ze gewoon een patatje oorlog ginge haale.

Nee mijn schoonheids slaapje was gelijk ten einde en ikkus dacht laat ikkus gullie effe berichtte dat het nog steeds goed met ons gaat. Zonder Ton gaat het toch al een stuk sneller hebbe we gemerkt van de week niet meer dat gebel en van dat maile naar de kids door frau rie, alleen zou ons Ton van de reis naar en in de stad New York wel kippevel hebbe gekreege van al dat moois. Maar ja dat mag de pret nie drukke frau rie most naar huus en nam zo ook ons Ton mee in haar locker. Ons Mo ligt nog breed uut in bed de geluide van de fireboys na te doen en de plaatselijke middestand heeft haar al uitgenodigd om de straat leeg te krijge in gevalle van alarm. Hoe het bij de buure gaat kan ikkus van deze kant nie zien, normaal kon ik hun hut ziet hupse maar nu met die dikke muure tjaa das wat anders ik zal maar een vliegje die kant opstuure zodat we het laatste nieuws ook kenne berichte aan gullie.

Ik ga stoppe want we gaan zo aan de wandel door deze big city dus kom gerust hier (ik bedoel de blog) effekens langs om te kijke wat we schrijve over dit dorpje aan de Hudson.

Albertje uut kamer 202 neffe de bar in de big city van het dorpje New York of zo.

Bijna

20 okt

Bijna is het juiste woord dan gaan we deze klushutte inlevere bij die verhuurder waar ik nooit meer wat ga huure. Dan kenne we ons gereedschap opberge en laate de boutjes en de moertjes en de schroefies voor wat ze zijn ik ga met vakantie. Bijna zijn we op weg naar New York aan zee en mag ik met mijnes eega en meneer Jan en zijne hoogheid Anita gaan geniete in een hotel. Geen geschud meer als er iemand op de pot mot. Geen geklim meer in mijn nummertjesbed die altijd als ikkus ben weggeweest bezet is door mijnes eega. En probeer midden in de nacht maar een snurkend Mootje op haar eigenste nummertje te legge geen beginne aan. O, ja voor wie het nog niet wist deze woonhutte hebbe een matras die je kan oppompe en laate leegloope zodat je het bed van je droome krijg. Alleen vergeete ze bij de controles van die hutte bij wisseling van de wacht te kijke naar de aansluitingen zo erg zelfs dat mijnes Mo er geen lucht in kon houwe. En dat resulteerd in een nacht vol intieme rolle naar mijnes zijde. Soms als mijn bed spontaan lucht kreeg rolde ik hares zijde op maar wie Mo kent weet dat ze daar ’s nacht nie van gedient is en liever op hares eigenste nummerbedje slaapt alleen. Bijna ben ik van deze hut af en mag weer naar de normale wereld terwijl ikkus de grootste fan ben van zone woonwaage op wiele je kon me er twee keer per jaar een maand me op weg stuure en dan genoot ik van elke verplaatsing. Nou mot ik uutkijke of de douche deur niet spontaan de hut in komt rolle als we verplaatse de laatjes springe spontaan ope en door elke bocht hoop je ongeschonde de reis verder te kunne zette. En alle drie hadde we hebbe we onze probleeme tijdens de trip. Bijna ga ik roepe dat ikkus nie meer naar de states ga, gelukkig hebbe ze nog andere verhuurders en kenne we misschien nog wel eens een trip maake zonder gereedschap.

Voor de rest hoor je me nie klaage ik ben gauw tevree en een gelukkig mens althans de meeste daage van et jaar. Ken is lelijk kijke maar zo staat mijnes gezichtje ken is lelijk moppere maar zo staat mijn mondje kortom ik ben best hendig om mee te neeme op reis. Alleen vandaag mot ik helpe de hut leeg te maake en das niet mijn favoriete bezigheid alle onderboxjes motte gewasse worde en mijne hempies op één dezelfde maat gevouwe worde. De koffertjes motte weer gevuld worde en mijnes eega heeft bijna niets gekocht zegt ze. We hebbe er net als voorgaande reize weer een grote tas motte bijkoope omdat ze niets gekocht heeft. Deze keer heeft ze één nee twee beddensets gekocht voor ons huuske in Spanje en dan wel in een king uitvoering dus extra groot en extra dik en extra lang en dat motte we vandaag in een tas kenne krijge ik houw mijnes hartje vast als et mis gaat dan heb je hier de popies aan het danse. Gelukkig heb ik mijne lorreboerweeginstallatie bij mee en kan ik voor vertrek nog de boel weege wij magge in de plain ieder 3 x 23 kg meeneeme dus dat worde 6 koffers/tasse = 138 kg en dan familie Kraai elk 23 kg dus totaal 184 kg daarbij komt nog een rugzak en twee airpoorters zodat we zeker aan de 200 kg komen gelukkig hoefe we in London niet te helpe oversjouwe van de ene naar de andere plain voor de rest zal Jantje en ik de gewichte wel vaak door onze handjes krijge en dat noeme de lady’s vakantie en wij magge mee.

Over een koppel off day’s vertrek ik weer op zakereis naar Spanje en ga daar weer spulle heenbrenge in opdracht van mijnes Mo. Zij komt later met de plain en ikkus ga reize met mijnes buurman Stef die de bus wil uitprobeere maar nu eerst bijna naar huis en ga nu ons Mo helpe met de boel als jullie me effekens misse ik ben aan de wandel om het werk uut de weg te gaan want bijna ben ikkus klaar met deze trip.

Garoetjes van gullie eigenste vakantieman gezellig he uut de states bij et paardeweidje onder de eikeltjesboom naast Jantje en Anita

Albertje

%d bloggers liken dit: